kế hoạch Đoàn TN năm học 2013-2014

Đoàn TN yêu cầu các đồng chí Đoàn viên giáo viên, bí thư các chi đoàn nghiên cứu thực hiện đúng theo kế hoạch
BCH ĐOÀN TT GDTX HẢI CƯỜNG
Số: 01/CT - ĐTN
 
 
   
Hải Hậu, ngày 16 tháng 8 năm 2013.
             
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014
 
Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII; Năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XXII. Căn Cứ định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014 của Ban thường vụ huyện Đoàn Hải Hậu, Đoàn thanh niên TT GDTX Hải Cường triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014 với chủ đề:    
“Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện”
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
         1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII; Đại hội Huyện Đoàn lần thứ XXII, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên trường học thành việc làm thường xuyên, phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn mực đã đề ra; tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”; thí điểm và nhân rộng các mô hình giáo dục mới, hiệu quả, phù hợp với đoàn viên thanh niên trong trường học.
          2. Cụ thể hóa hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phát động thành những phong trào nhánh trong ĐVTN học sinh, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và phong trào “Khi tôi 18”; bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, khuyến khích học tập, nghiên cứu trong ĐVTN, xây dựng nhận thức: sáng tạo là nhân tố động lực quan trọng quyết định phát triển của ĐVTN học sinh và cổ vũ tinh thần hăng say học tập, tiến quân làm chủ khoa học công nghệ trong giới trẻ học đường.
          3. Tập trung xây dựng, thường xuyên củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong Trung tâm; tích cực nghiên cứu thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với các loại hình cơ sở giáo dục hiện nay. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong Trung tâm.
II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
- 100% đoàn viên học sinh nhà trường ký cam kết thực hiện tốt nội quy của nhà trường và của địa phương.
- 100% đoàn viên học sinh được tập huấn về Luật an toàn giao thông đường bộ và ký cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông.
- 100% các Chi Đoàn được học tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII; Đại hội Huyện Đoàn lần thứ XXII.
- 100% đoàn viên đăng kí và hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- 100% các Chi Đoàn được học tổ chức triển khai chủ đề năm học và đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi đoàn.
- 100% các Chi đoàn được triển khai chương trình “Khi tôi 18”.
- 100% Đoàn viên nữ được tìm hiều về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
- 100% các đồng chí Bí thư chi đoàn trong các trường học được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội.
- 100% đoàn viên khối 12 được tư vấn định hướng nghề nghiệp.
- 20% đoàn viên học sinh đạt học lực khá - giỏi; 95% đoàn viên học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá.
- 100% đoàn viên giáo viên tích cực trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
- Kết nạp 60 đoàn viên mới và thành lập mới 2 chi đoàn khối 10.
- 100% đoàn viên mới được tập huấn giới thiệu tìm hiểu về tổ chức đoàn thanh niên.
- 100% chi đoàn tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
- 100% chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động theo chương trình năm học.
- 85% chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh.
- 02 đoàn viên Giáo viên được chi bộ Đảng kết nạp, 01 đoàn viên Giáo viên được học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng  .
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP.
1. Công tác giáo dục: triển khai chủ đề năm học tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:
   Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”, trọng tâm giải pháp:
    Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng tiêu chí phù hợp với từng đối tượng ĐVTN học sinh trong đó chú trọng tới đức tính tự học, độc lập suy nghĩ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm. Đẩy mạnh chương trình“Khi tôi 18” đồng thời triển khai sâu rộng Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam học kỳ mới”.
Tổ chức hội thi tuổi trẻ làm theo lời Bác với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn như: thi trắc nghiệm trên Internet, sân khấu hóa, thi viết bài luận, thi hùng biện …
          - Kiên trì xây dựng thói quen tốt trong các môi trường học đường, khi tham gia hoạt động cộng đồng và trên mạng Internet cho học sinh; chủ động học tập, thường xuyên đọc sách, có ý thức kỷ luật, tự giác, tự quản…
          - Tổ chức các hình thức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
          - Phối hợp triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên trường học, tham gia tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, công dân đầu năm học.
          - Tiếp tục thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với những hình thức phù hợp với học đường và từng đối tượng, thực hiện lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”; Lễ tri ân thầy cô trong khuôn khổ phong trào “Khi tôi 18”,…
          - Phát động phong trào xây dựng clip, phim ngắn, các cuộc thi ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc, quê hương Hải Hậu và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ.
          - Chủ động nắm bắt tư tưởng của thanh niên, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để thanh niên hiểu rõ và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, nhận thức đúng đắn tình hình biển, đảo và tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo. Chú trọng sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức, thực hiện các nội dung trên.
          - Phát động và tổ chức phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) – người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
- Tiếp tục phát triển phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” theo hướng cụ thể hóa phù hợp trong từng đối tượng đoàn viên thanh niên phấn đấu thực hiện các nội dung của phong trào “Khi tôi 18”, trong đó: tập trung nâng cao vai trò của giáo viên, cán bộ trẻ trong việc hướng dẫn học sinh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ, cải tiến phương pháp dạy học, xây dựng giáo án điện tử, tiết học điện tử; khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, khám phá trí thức, tham gia các đề tài nghiên cứu, các diễn đàn học thuật, các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề của chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tích cực trao đổi, chia sẻ học liệu, trong đó chú trọng sử dụng các phương tiện CNTT để thực hiện các hoạt động trên, đặc biệt là thông qua các website, forum, blog...
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn về hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng mềm, kiến thức về lịch sử các dân tộc, quốc gia trên thế giới.
- Phát triển mạnh mẽ, có định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm, học thuật, sở thích. Phát động rộng rãi trong học sinh phong trào sáng tạo với phương châm “Sáng tạo để phát triển”. Tổ chức các cuộc thi sáng tạo trong giáo viên trẻ.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện: tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thường xuyên tham gia giữ gìn và xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp; tích cực triển khai các hoạt động tư vấn mùa thi – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường và chiến dịch tình nguyện hè; đẩy mạnh triển khai các hoạt động của ĐVTN, học sinh trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện; tình nguyện bảo vệ môi trường và tổ chức các cuộc thi về chủ đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kết nối, định hướng hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được thành lập trong ĐVTN, học sinh.
3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
- Tích cực huy động các nguồn lực xã hội trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập.   
- Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hướng nghề.
- Tổ chức các giải thể thao, các câu lạc bộ thể thao, các chương trình văn hóa, văn nghệ.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho học sinh về kỹ năng sống văn minh và ứng xử có văn hóa. Phổ biến rộng rãi sách hướng dẫn kỹ năng do Trung ương Đoàn biên soạn hoặc các tài liệu hướng dẫn kỹ năng khác cho đoàn viên, thanh niên.
4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng:
- Đoàn Trung tâm thực hiện tốt việc xây dựng “Chi đoàn vững mạnh”, trong đó có tiêu chí sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chủ điểm.
- Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt coi trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đề cao “tính nêu gương”, phong cách của cán bộ đoàn theo chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tiếp tục khen thưởng giáo viên trẻ tiêu biểu, nhất là vào các dịp 20/11, 26/3; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ban hành kèm Quyết định số 289 – QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). Tham mưu cấp ủy Đảng, Ban Giám Đốc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong Trung tâm. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ bí thư chi Đoàn, giáo viên trẻ mới vào nghề. Tham mưu cho lãnh đạo các nhà trường có quy định thống nhất việc sử dụng 02 tiết sinh hoạt/ tháng hoạt động ngoại khóa dành cho sinh hoạt Đoàn, Hội và giáo dục kỹ năng.
          - Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đối với đoàn viên là giáo viên.
          - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Nghiên cứu và từng bước đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực, với phương châm tạo điều kiện tối đa cho cơ sở về mặt thời gian, hình thức báo cáo, khuyến khích báo cáo theo bảng biểu, số liệu cụ thể.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:
Tháng Nội dung thực hiện
8/2013
 
- Tiếp sức đến trường.
- Ổn định tổ chức các chi đoàn, thống kê số đoàn viên, tiếp nhận Đoàn viên khối 10 mới nhập học.
- Hướng dẫn hoàn tất thủ tục tiếp nhận sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên khóa mới và thành lập BCH các Chi đoàn lâm thời; Tổ chức đại hội các chi đoàn vào 25/8/2013.
- Cho học sinh tập luyện các môn thể thao, các tiết mục văn nghệ tham gia VHVN-TDTT do huyện Đoàn phát động.
- Đăng kí thể dục thể thao, văn nghệ chào mừng 2/9 và kỉ niệm 125 năm thành lập huyện Hải Hậu.
9/2013 - Phối hợp tổ chức cho buổi lễ khai giảng “Chào năm học mới”.
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần .
- Tham gia hội diễn văn nghệ và thể dục thể thao do huyện Đoàn Hải Hậu tổ chức.
- Tổ chức triển khai chủ đề năm học và đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi Đoàn.
- Kết hợp với Đoàn xã Hải Cường tổ chức tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên cho Đoàn viên nữ.
- Tổ chức đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Tổ chức hưởng ứng “Tháng Văn hóa giao thông”, ký cam kết không vi phạm TNXH.
- Hướng dẫn các chi đoàn tổ chức sinh hoạt vui Tết Trung Thu năm 2013 kết hợp với Ban chấp hành công Đoàn.
- Tổ chức đại hội Đoàn trường năm học 2013 – 2014.
- Triển khai thu đoàn phí, quỹ thắp sáng ước mơ năm học 2013 – 2014.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
10/2013
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề “Văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh”.
- Duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Tổ chức tập huấn kỹ năng cho các bộ chi Đoàn năm học 2013  -2014.
- Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10.
- Chuẩn bị triển khai tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
11/2013
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề “Tri ân thầy cô”.
- Duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Tổ chức văn nghệ, thi cắm hoa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11. Kết nạp đoàn viên mới. Tổ chức kết nạp đoàn viên khối 10 và thành lập chi đoàn khối 10.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
12/2013
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề “Điểm mười chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX”.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.  .
- Tiếp tục duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Chỉ đạo các chi đoàn cam kết thực hiện “Mùa thi nghiêm túc”, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX”.
- Rà soát hồ sơ chi đoàn cuối học kỳ I.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
01/2014
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề “Noi gương anh Trần Văn Ơn”.
- Tiếp tục duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01 (1950 - 2014)
- Tuyên truyền vận động thực hiện Tết an toàn và cho Đoàn viên kí cam kết.
- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức vươn lên trong học tập.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
02/2014
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.
- Tiếp tục duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Phối hợp với Chi bộ Đảng tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.
- Chuẩn bị cho việc phát động trong toàn Đoàn thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Tháng Thanh niên năm 2013.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động thi HSG cấp Tỉnh. Động viên khích lệ những học sinh trong độ tuyển các môn.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
3/2014
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề Tháng Thanh niên và hành động của tuổi trẻ trường học.
 - Toạ đàm “Thanh niên trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa”
- Phát động tháng thi đua cao điểm và tổ chức các giải thể thao truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Tổ chức chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.
- Tổ chức thi đá cầu, bóng bàn, cầu lông, nhảy bao, đá bóng, văn nghệ chào mừng 26 – 3.
- Tổ chức lễ kỷ niệm 26 – 3.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
4/2014
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề “Ngày hội thống nhất đất nước.
- Tiếp tục duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Triển khai chương trình “Khi tôi 18” cho Đoàn viên học sinh khối 12.
- Kết hợp với Đoàn xã tổ chức các hoạt động giao lưu chào mừng 30/4
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
5/2014
 
- Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần với chủ đề Học tập và làm theo lời Bác.
- Tiếp tục duy trì đội cờ đỏ kiểm tra quy định nề nếp của Trung tâm.
- Hoàn tất công tác Đoàn vụ và báo cáo kiểm tra công tác Đoàn trường học, năm học 2012 - 2013.
- Xây dựng kế hoạch hè 2013
- Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên tốt nghiệp ra trường.
- Sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức. 
6, 7, /2014
 
- Tổ chức  các hoạt động Đoàn theo chủ đề “Chiến dịch tình nguyện Hè”.
- Tham gia các chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè - 2014” do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức.
- Bàn giao đoàn viên khối 10, 11 về địa bàn cư trú trong thời gian nghỉ hè.
* Chú ý các hoạt động xuyên suốt năm học 2013 – 2014.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ kế hoạch tổng thể và chi tiết hoạt động trong từng tháng của BCH Đoàn tâm, Chi đoàn triển khai xây dựng kế hoạch, phát động đoàn viên, thanh niên tham gia đông đủ, nhiệt tình.
2. BTV Đoàn Trung tâm yêu cầu các chi đoàn cần chủ động, sáng tạo xây dựng các nội dung hoạt động theo đặc thù riêng để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia.
3. Ngoài các nội dung trên, căn cứ điều kiện cụ thể, BCH Đoàn Trung tâm sẽ có kế hoạch huy động các chi đoàn tham gia các hoạt động đột xuất của Ban Giám đốc, Đoàn cấp trên tổ chức.
 

 
 
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TT
BÍ THƯ
 
 
 
 
Hoàng Văn Cường