14:50 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Danh mục chính

Quảng cáo trái

Vì một thế giới xanh-sạch-đẹp
Giao dục thời đại

Đăng nhập thành viên

Trang nhất » Tin Tức - Thông báo » Thông tin - Điều hành

Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Hải Cường

 BẢN GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, LỊCH SỬ PHẤT TRIỂN, MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRUNG TÂM GDTX HẢI CƯỜNG.  1.  Lịch Sử phát triển của Trung tâm GDTX Hải Cường - Trung tâm GDTX Hải Cường có tiền thân là trường Bổ túc văn hoá Hải Cường. Đây là một ngôi trường có 54 năm...

Kế hoạch ôn thi THPT quốc gia năm 2016

Thứ hai - 25/05/2015 15:27
SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM GDTX HẢI CƯỜNG
Số:        / KH-GDTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                      Hải Cường, ngày 06 tháng 04 năm 2016.
           KẾ HOẠCH
ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
 NĂM HỌC 2015 – 2016
 
- Căn cứ vào công văn 1231/BGDĐT ngày 25 tháng  03 năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện ôn thi THPT quốc gia năm 2016.
- Căn cứ vào công văn của Sở giáo dục và đào tạo Nam định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
- Căn cứ vào công văn số Số: 399/ SGDĐT ngày 05 tháng  04 năm 2016 của Sở Giáo dục Đào tạo Nam định về tổ chức ôn thi THPT năm 2016.
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Trung tâm GDTX Hải Cường.
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn về tiến độ giảng dạy của Trung tâm.
- Căn cứ vào quy chế dạy thêm học thêm.
- Căn cứ vào đơn đề nghị dạy thêm học thêm, ôn thi THPT quốc gia của hội PHHS.
Trung tâm GDTX Hải Cường xây dựng kế hoạch ôn thi THPT quốc gia năm 2016 như sau:
I. Mục tiêu
1. Củng cố và hệ thống kiến thức cơ bản các môn Văn, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa cho học sinh khối 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2016 nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh từ đó giúp học sinh hệ thống hóa được kiến thức.
2. Phân loại được từng đối tượng học sinh.
3. Giúp học sinh làm quen với lượng kiến thức trong một đề thi THPT quốc gia.
4. Củng cố kỹ năng làm bài thi tự luận và trắc nghiệm.
5. Dành tối đa thời gian cho phép để ôn tập cho học sinh. Lựa chọn những biện pháp tích cực, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia.
6. Giúp học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập THPT quốc gia phù hợp.
7. Phối hợp với gia đình quản lí tốt học sinh khối 12 trong giai đoạn ôn thi THPT quốc gia.
II. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa và ôn thi THPT quốc gia.
2.1: Rà soát chương trình của tất cả các môn để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện chương trình, không dồn ép, không cắt xén nội dung và thời lượng.
2.2: Việc giảng dạy, học tập và ôn tập chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi THPT quốc gia bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDTX cấp THPT và chỉ đạo của Sở GD – ĐT Nam Định theo công văn về hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT điều chỉnh từ năm học 2011-2012 theo hướng giảm tải.
2.3: Nội dung ôn tập  bao quát chương trình đã học, phù hợp với yêu cầu mức độ thi THPT quốc gia, chủ yếu là kiểm tra kiến thức và kĩ năng cơ bản của học sinh; không hướng dẫn học sinh học tủ, học lệch.
2.4: Sử dụng SGK, sách bài tập, chuẩn kiến thức kỹ năng, tài liệu ôn thi THPT quốc gia của Bộ giáo dục làm tư liệu chủ yếu trong việc ôn tập; các tài liệu trên cổng thông tin điện tử, trên mạng chỉ mang tính chất tham khảo cho GV và HS.
III. Tổ chức ôn tập
3.1: Ban giám đốc chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện việc ôn tập phù hợp với điều kiện của Trung tâm, với khả năng nhận thức của học sinh, tổ chức ôn tập thành 3 đợt:
+ Đợt I: Từ ngày 01/4 đến 08/5.(Sử dụng các buổi chiều trong tuần)
- Tập trung rà soát tiến độ thực hiện chương trình.
- Hệ thống hoá nội dung chương trình.
- Làm quen với lượng kiến thức trong một đề thi THPT quốc gia..
+ Đợt II: Từ ngày 09/5 đến 31/5.
- Sử dụng kết quả thi thử THPT quốc gia để phân loại học sinh.
- Tổ chức ôn luyện kiến thức sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Rèn kĩ năng giải đề thi trắc nghiệm và đề thi tự luận.
+ Đợt III: Từ ngày 01/6 đến 25/6.
- Tổ chức ôn luyện kiến thức từng chương, từng dạng bài sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Rèn kĩ năng giải đề thi trắc nghiệm và đề thi tự luận.
3.2: Thời gian ôn thi THPT quốc gia và số tiết các bộ môn phân công giảng dạy ở từng đợt cụ thể như sau.
+ Thời gian ôn thi tốt nghiệp của Trung tâm:
Đợt Thời gian ôn thi Tổng số buổi Tổng số tiết
I Buổi chiều 01/04→08/5 30 buổi 90
II Buổi sáng 09/05→31/5 15 buổi 51
Buổi chiều 11/05→31/5 15 buổi 45
III Buổi sáng 01/6→25/6 15 buổi 60
Buổi chiều 01/6→25/6 18 buổi 54
Tổng   93 buổi 300
           
+ Số tiết các bộ môn phân công giảng dạy ở từng đợt:
STT Môn Đợt I
Từ 01/4 đến 08/5
Đợt II
Từ 09/5 đến 31/05
Đợt III
Từ 01/06 đến 25/06
Tổng số tiết
Số tiết Số tiết Số tiết
1 Toán 25 30 30 85
2 Văn 25 25 25 75
3 Hóa 16 15 19 50
4 Địa 12 13 20 45
5 Sinh 12 13 20 45
Tổng 90 96 114 300
            Riêng 3 học sinh môn Vật Lí được thực hiện kế hoạch như môn Hóa, 3 học sinh môn Lịch Sử được thực hiện kế hoạch như môn Địa.
3.3: Ôn tập trong quá trình dạy, học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT tỉnh Nam định.
3.4: Ôn tập theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chương, mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các bài, các phần khác nhau.
3.5: Ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình GDTX cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.
 3.6: Tổ chức làm một số đề thi thử để giúp học sinh nắm vững hình thức thi và kỹ năng làm bài thi. Để việc tổ chức thi thử cho học sinh thực sự có tác dụng bổ trợ kiến thức và chuẩn bị tâm lí cho học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia.
Thi thử Tốt nghiệp lần 1 vào 09, 10 tháng 5
Thi thử Tốt nghiệp lần 2 vào 30, 31 tháng 5
 - Tổ chức tốt việc ra đề thi thử:  Thực hiện ra đề thi theo ma trận đề, thẩm định đề đảm bảo đúng cấu trúc của một đề thi THPT quốc gia, bao trùm kiến thức, tính khoa học, tính chính xác và việc bảo mật đề thi.
 - Tổ chức cho giám thị, học sinh  học quy chế coi thi và thi THPT quốc gia.
 - Tổ chức chữa bài và rút kinh nghiệm: Thực hiện việc chữa bài nghiêm túc để sửa chữa những lỗi còn mắc phải cho học sinh kể cả kiển thức và phương pháp làm bài thi. 
 - Tổng kết, rút kinh nghiệm: Sau khi có kết quả thi thử, BGĐ rút kinh nghiệm chung trong toàn Trung tâm và có biện pháp ôn tập đáp ứng những phần kiến thức, kỹ năng làm bài chưa tốt của học sinh.
IV. Phương pháp ôn tập
  Trong thời gian tổ chức ôn tập cho học sinh, giáo viên chuẩn bị tốt nội dung ôn tập: Biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập; hướng dẫn, gợi ý trả lời, đáp án theo hướng dẫn của các môn học. Việc chuẩn bị nội dung ôn tập  phù hợp với phương pháp ôn tập:
1. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập; ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. 
2. Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh và đánh giá của giáo viên; kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn khối 12; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý.
  3. Phân loại học sinh theo khả năng nhận thức, tập trung nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu kém. Ngoài việc giáo viên ôn tập trên lớp, Giáo viên cử những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm những học sinh học lực còn yếu kém ngoài thời gian ôn tập theo kế hoạch ôn tập của trường, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi.
V. Phân chia lớp học và phân công giáo viên dạy.
1. Phân chia lớp học:
            Căn cứ vào bản đăng kí dự thi TN của học sinh, Trung tâm phân công các lớp học như sau:
STT Môn thi Số thí sinh
đăng kí
Số lớp Ghi chú Phân công giáo viên dạy
1 Toán 60 2 Lớp 12A-12B Cô Kim Thị Thìn
2 Văn 60 2 Lớp 12A-12B Cô Lê Thị Châu
3 Hóa 42 1 (Lớp 12A + 12B) Thầy Hoàng Văn Cường
4 3 1 (Lớp 12A + 12B) Thầy Nguyễn Văn Thọ
5 Sinh 28 1 (Lớp 12A + 12B) Cô Phạm Thị Nhu
6 Sử 3 1 (Lớp 12A + 12B) Cô Nguyễn Thị Xuyến
7 Địa 42 1 (Lớp 12A + 12B) Cô Đinh Thị Nhung
2. Phân công giáo viên:
   Trung tâm yêu cầu các tổ chọn những giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn và có kinh nghiệm ôn tập để tiến hành ôn tập cho học sinh:
VI. Biện pháp thực hiện
1. Đối với giáo viên bộ môn:
 - Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD ĐT; Sở GD - ĐT Tỉnh Nam định; Kế hoạch ôn thi THPT quốc gia của Trung tâm và nội dung ôn tập đã được thống nhất theo kế hoạch của tổ, GVBM soạn giáo án trình BGĐ duyệt (giáo án phải có ngày soạn, yêu cầu kĩ năng kiến thức, phương pháp, dụng cụ thiết bị hổ trợ,  nội dung phải rõ ràng phần nào truyền đạt trên lớp, phần nào học sinh về nhà làm, phần dặn dò phải chi tiết cụ thể các yêu cầu cho học sinh không dặn dò chung chung), thực hiện đúng kế hoạch và thời khoá biểu.
 - GVBM có phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh, hướng dẫn phương pháp học từng bộ môn, đặc biệt HS tự học ở nhà, có nhiều hình thức kiểm tra phong phú, nắm chắc mức độ tiếp thu của học sinh, để có những giải pháp kịp thời giúp đỡ học sinh, nhất là học sinh yếu - kém.
 - GVBM phân loại được năng lực tiếp thu bài của học sinh, phân ra từng loại đối tượng khác nhau để bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng cần thiết. Đặc biệt là phải theo sát và đánh giá được mức độ tiến bộ của từng học sinh.
 - Thường xuyên kiểm tra bài soạn, bài học, trả bài học sinh. Nhất là việc sữa bài kiểm tra phải hết sức cẩn thận chỉ ra từng chỗ sai cho học sinh thấy và cách khắc phục chỗ sai đó.
 - Tuyệt đối không được dạy tủ đoán đề, dạy theo bài mẫu, không được in ấn tài liệu riêng để bán cho HS.
 - GVBM cần ôn tập hệ thống hoá kiến  thức, nắm được kiến thức cơ bản để vận dụng, không nên học thuộc lòng, không nên tập trung giải đề thi mà tập trung ôn tập, hướng dẫn cho học sinh tiếp cận đề thi và đáp án của Bộ. Hàng tuần hoặc 2 tuần GVBM cho học sinh bài kiểm tra thử, GV chấm bài và sữa bài để nắm bắt mức độ tiếp thu kiến thức.
 - Hướng dẫn học sinh biết phân tích đề, xác định trọng tâm đề thi, cân đối thời gian hợp lý làm bài có hiệu quả (nhất là đề thi trắc nghiệm). GVBM phải tận dụng hết quỹ thời gian ôn thi đầy đủ theo nội dung hướng dẫn, không được nhờ giáo viên khác dạy thay nghỉ phải xin phép BGĐ. Nếu GVBM nghỉ dạy vào các ngày lễ, hoặc chuyện riêng, thì phải dạy bù đúng theo kế hoạch.
 - Mỗi giáo viên bộ môn phải tự đề ra biện pháp phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh sao cho học sinh có sự tiến bộ và tự tin hơn trong khi ôn tập nhưng phải phù hợp với kế hoạch chung của Trung tâm.
  - GVBM thống kê số học sinh yếu kém của môn mình để có biện pháp phụ đạo phù hợp. Đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả chất lượng bộ môn.
  - GVBM phối hợp chặt chẽ với GVCN, BGĐ để phản ánh kịp thời tình hình học tập của học sinh nhất là những học sinh yếu, kém.
  - GVBM dự giờ ôn THPT quốc gia ít nhất 1 tiết/tuần. Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm.
2. Đối với tổ trưởng :
  - Tổ trưởng tổ chức họp tổ, triển khai nội dung hướng dẫn của Bộ và Sở GD-ĐT cũng như kế hoạch ôn thi và hướng dẫn ôn thi TN của Trung tâm đảm bảo nhất quán đến từng GVBM.
  - Họp tổ chuyên môn, thống nhất nội dung ôn thi, lên kế hoạch ôn tập chi tiết (kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, hệ thống được mạch kiến thức của chương trình, soạn chi tiết như một tiết dạy phải có:  ngày, nội dung ôn tập, yêu cầu về kiến thức, kĩ năng vận dụng đạt được trong tiết hoặc buổi dạy đó), trình BGĐ duyệt.
  - Hàng tuần: tổ chức rút kinh nghiệm ôn THPT quốc gia vào chiều thứ 6 hàng tuần phản ánh kịp thời cho BGĐ về tình hình ôn thi THPT quốc gia.
3.  Đối với giáo viên chủ nhiệm :
 - Theo dõi chặt chẽ tình hình học tập của lớp nhất là sĩ số lớp suốt thời gian ôn thi, nếu học sinh nghỉ kông phép thì GVCN kịp thời liên hệ gia đình và yêu cầu PHHS cam kết , nếu tiếp tục nghỉ GVCN đề nghị BGĐ xử lý .
 - Phổ biến đầy đủ những chủ trưởng của Trung tâm đến từng PHHS biết nhất là thời khóa biểu và phải biết địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc với gia đình của từng học sinh. Sau đó cho PHHS kí bản cam kết về việc quản lí học sinh tự học ở nhà và thống nhất về số tiền đóng góp.
 - Quan tâm giúp đỡ những học sinh yếu kém và hoàn cảnh khó khăn.
 - Phối hợp với BGĐ, GVBM và Đoàn TN để giải quyết về ý thức đạo đức và ôn tập THPT quốc gia của HS mà lớp mình phụ trách.
4. Đoàn Thanh niên:
 - Ban chấp hành đoàn TN có trách nhiệm tổ chức cho lớp trưởng theo dõi sĩ số hằng ngày, tổ chức phong trào tự quản lớp, phối hợp với GVCN xử lý kịp thời về thái độ học tập của HS.
 - Quản lí tốt đội trực cờ đỏ đảm bảo ổn định nề nếp học sinh, tuyên truyền trong học sinh những gương học tốt, những kinh nghiệm để học bài thi có hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần học tập trong học sinh đồng thời giáo dục những mặt nhận thức chưa tốt để học sinh không mắc phải.
 - Phổ biến những thông tin phục vụ cho kì thi THPT quốc gia ở góc thông tin Đoàn TN.
 - Báo cáo kịp thời cho BGĐ về tình hình vi phạm của HS, tham mưu với BGĐ những vấn đề cần thiết (nếu có).
 - Phối hợp với GVBM và GVCN để giải quyết một số việc xảy ra đột xuất.
5. Ban giám đốc:
 - Phó Giám đốc chịu trách nhiệm duyệt giáo án của tất cả GV được phân công giảng dạy bộ môn ôn thi THPT quốc gia và nhận xét cụ thể (hàng tuần).
 - Duyệt các kế hoạch của tổ trưởng, nhóm CM vào ngày 02/04/2016.
 - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch ôn thi của GVBM và công tác chủ nhiệm.
 - Hàng tuần: BGĐ duyệt giáo án tất cả giáo viên trước khi lên lớp. Tổ chức họp với tổ chuyên môn rút kinh nghiệm giảng dạy.
 - Phối hợp chặt chẽ các bộ phận để thực hiện tốt nhiệm vụ .
 - Dự giờ đột xuất ít nhất 1 tiết/tổ/tuần.
 - Lập sổ đầu bài ôn thi THPT quốc gia và quản lí nề nếp chuyên môn đúng qui định.
 - Tổ chức theo dõi việc cập nhật thông tin từng ngày về tình hình học tập của từng lớp 12 trên bảng thông tin. Phối hợp BGH, GVBM, GVCN, Đoàn thanh niên xử lý trực tiếp những vi phạm của học sinh và trả bài đối với học sinh không thuộc bài.
 - Tổ chức thi thử THPT quốc gia cho HS (theo kế hoạch)
 - Chuyên môn: BGĐ tăng cường công tác kiểm tra giáo viên (Giáo án + dự giờ đột xuất) để đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ôn thi tốt nghiệp của giáo viên. Kịp thời nhân rộng những cách làm tốt, có hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những việc làm,  những cá nhân thực hiện chưa tốt công tác ôn thi tốt nghiệp.
 
- Nơi nhận:
- TTCM (thực hiện)
- Lưu:VP

 
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 
 
 
 
 
 
TRẦN VĂN BIÊN
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1758

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 883924

Tin nổi bật

Lịch hoạt động tuần

Lịch Công tác Tháng 9
Tuần 1: Từ ngày 28/8 đến 03/9
- Dạy học theo thời khoá biểu
- Ngày 31/8: 14h30 Đội văn nghệ hội diễn văn nghệ quần chúng tại nhà văn hoá huyện Hải Hậu
- Ngày 01/9: 7h30 Đội bóng bàn và đội cầu lông thi tại nhà thi đấu NH&PTNT và Công đoàn Huyện Hải Hậu
- Ngày 02/9: 7h30 Đội bơi thi tại hồ bơi trước UBND huyện HẢi Hậu
Tuần 2: Từ ngày 5 đến 10
- Ngày 5/9 khai giảng năm học mới.
- Dạy học theo thời khoá biểu
- Họp 2 tổ chuyên môn.